Polityka Prywatności antykwariatu internetowego ANTYKWARNIA.INFO


Antykwarnia.info szanuje prywatność swoich Klientów i Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych.

Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez Antykwarnia A. Sęczkowska, P. Koziński sp.j.Targowa 27, 90-043 Łódź KRS 0000668810 NIP: 7282815247 REGON: 366847572 w celach realizacji zadań naszego antykwariatu-księgarni internetowej, na które składa się realizacja zamówień oraz wysyłka newslettera w wersji e-mail oraz newslettera w wersji SMS, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:

  •     Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  •     Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  •     Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)


Każdy Klient ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem panelu klienta.

Na podstawie podanego przez KLIENTA kodu pocztowego albo adresu IP, SPRZEDAWCA wskazuje najbliższe preferowane miejsce odbioru zamówienia. Przetwarzanie tych danych następuje wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach poprzez stronę Polityki Prywatności Antykwarnia.info W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu lub poprosić administrację o usunięcie konta.