Warszawa w latach 1939-1945 Zobacz większe

Warszawa w latach 1939-1945

Dunin -Wąsowicz Krzysztof

Używane

Książka z 1984r.
Ilość stron: 407
Wydawnictwo: PWN
ISBN: 83-01-04207-9

Więcej szczegółów

31,00 zł

Opis

Wydanie pierwsze I
Okładka twarda z obwolutą
Stan książki BARDZO DOBRY
Strony czyste w stanie bardzo dobrym
Uwagi lekkie podniszczenia okładki - patrz zdjęc

Więcej informacji

Spis treści:

I. Uwagi ogólne — źródła — literatura   
Źródła   
Opracowania   

II. Warszawa we wrześniu 1939 r.   
Pierwsze dni wojny i organizacja obrony stolicy   
Atak niemiecki 8-9 września   
Oblężenie stolicy   
Hitlerowski szturm generalny i kapitulacja miasta
   
III. Niemcy w Warszawie i terror hitlerowski w mieście   
Hitlerowcy wobec stołeczności Warszawy   
Pierwsze władze okupacyjne   
Cywilne władze niemieckie   
Niemiecka ludność cywilna   
Wojsko niemieckie   
Siły policyjne   
Terror hitlerowski   

IV. Polski Zarząd Miejski i organizacje jawne   
Zarząd Miejski   
Polski Czerwony Krzyż
Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej —
Rada Opiekuńcza Miejska — Polski Komitet Opiekuńczy na miasto Warszawę
   
V. Ludność Warszawy i życie codzienne   
Problemy demograficzne — zdrowotność   
Klasa robotnicza •   
Inteligencja   
Drobnomieszczaństwo   
Burżuazja   
Ludzie marginesu społecznego   
Dzieci i młodzież   
Warunki bytowe   
Wygląd miasta
   
VI. Problemy urbanistyczne i gospodarcze miasta   
Problemy urbanistyczne   
Stosunki monetarne   
Przemysł   
Urządzenia komunalne   
Rzemiosło   
Handel   
Spółdzielczość   

VII. Oświata i kultura w Warszawie w latach 1939-1945   
Hitlerowska polityka oświatowa — początkowy okres oświaty jawnej   
Powstanie i organizacja tajnej oświaty   
Przedszkola   
Szkolnictwo powszechne   
Szkolnictwo zawodowe   
Szkolnictwo średnie   
Szkolnictwo wyższe   
Nauka   
Biblioteki i archiwa   
Rabunek dóbr kultury   
Literatura i książka   
Teatr czasu wojny   
Film i fotografia   
Muzyka   
Plastyka   
Sport   
Życie religijne   

VIII. Ruch oporu w Warszawie w latach 1939-1942   
Początki konspiracji   
Stronnictwaa organizacje i grupy polityczne   
Organizacja „polskiego państwa podziemnego”   
Formy walki i oporu   

IX. Ruch oporu w Warszawie w latach 1942-1944   
Zmiany w układzie sił polskiego podziemia   
Organizacja ruchu oporu   
Formy i metody walki ruchu oporu
   
X. Życie, walka i zagłada ludności żydowskiej w Warszawie   
Przed utworzeniem getta   
Getto warszawskie w latach 1940-1942   
Życie polityczne i ruch oporu   
Wielka deportacja lipiec-wrzesień 1942   
Getto szczątkowe   
Powstanie w getcie warszawskim
   
XI. Powstanie warszawskie 1944 r.   
Warszawa w lipcu 1944 r. — plany i decyzje powstańcze   
Wybuch powstania i pierwsze dni (1-4 sierpnia)     
Natarcie niemieckie na Wolę i Stare Miasto (5 sierpień-2 wrzesień)
Organizacja wewnętrzna powstania   
Drugi miesiąc powstania — upadek Powiśla, Czerniakowa, zdobycie
Pragi przez I Armię WP, próby desantów na lewy brzeg (15-23 wrzesień)   
Ostatnie walki — upadek Mokotowa i Żoliborza — kapitulacja powstania (24 wrzesień-2 październik)   

XII. Losy Warszawy od kapitulacji powstania do wyzwolenia (2 październik 1944-17 styczeń 1945)   
Obóz przejściowy w Pruszkowie   
Niszczenie i rabowanie Warszawy po kapitulacji powstania   
Walka o dobra kultury — akcja pruszkowska   
Robinsonowie warszawscy   
Festung Warschau   
Wyzwolenie Warszawy   

XIII. Próba podsumowania   
Bilans strat   
Rola Warszawy w życiu kraju   
Opinie o Warszawie i warszawiakach   
Wykaz skrótów   
Indeks   
Spis tabel   
Spis map   
Spis ilustracji

30 Inne produkty w tej samej kategorii: