ACTA HEMATOLOGICA POLONICA 28/1997 - zeszyt 2 Zobacz większe

ACTA HEMATOLOGICA POLONICA 28/1997 - zeszyt 2

01 - Praca zbiorowa

Używane

Polskie Towarzystwo  Hematologów i Transfuzjologów - Streszczenia
ISSN: 0001-5814

Więcej szczegółów

18,00 zł

Opis

Stan książki BARDZO DOBRY
Strony czyste w stanie bardzo dobrym

Więcej informacji

 • Allogeniczna transplantacja szpiku w białaczkach u dzieci - J. Wachowiak
 • Przeszczep prekursorowych komórek hematopoetycznych w Klinice Hamatologii AM w Gdańsku - doświadczenie własne - A. Hellmann
 • Wczesne fazy aktywacji płytek - A.Janiak, Cz. Cierniewski
 • Inhibitor drogi krzepnięcia zależnej od czynnika tkankowego - J. Kłoczko
 • Sprzężenia pomiędzy układami krzepnięcia krwi i fibrynolizy - M. Kopeć
 • Zaburzenia funkcji układu odpornościowego u chorych na schorzenia nowotworowe układu krwiotwórczego i limforetiukularnego - I. Frydecka
 • Leczenie wspomagające w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego - A. Dmoszyńska
 • Zastosowanie hematopoetycznych czynników wzrostu (CSF) w praktyce klinicznej - A. Skotnicki
 • Indukcja apoptozy podczas lecze nia białaczek. Zależność od cyklu komórkowego - Z. Darzynkiewicz
 • Badania przeżycia komórek białaczkowych in vitro w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej - A. Thomson
 • 2-Clorodeoksyadenozyna w leczeniue nowotworów układu chłonnego - wyniki wielośrodkowych badań klinicznych w Polsce - praca zbiorowa
 • Białaczka włochatokomórkowa i inne przewlekłe białaczki limfatyczne - A. Polliack
 • Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chłoniaków nieziarniczych o średnim i dużym stopniu złośliwości - L. Konopka, A. Płużańska
 • Biologia, metody izolacji oraz ex vivo espansji wczesnych komórek krwiotwórczych człowieka - M. Ratajczak
 • Stężenie interleukiny 6(IL -6) i eryttropoetyny (EPO) w surowicy chorych na małopłytkowości - zbiorowa
 • Kliniczne aspekty stosowania koncentratów płytkowych - K. Sułek
 • Rozwój transplantacji szpiku i komórek hematopoetycznych z krwi obwodowej w Polsce - J. Hołowiecki
 • Cytogenetyka i genetyka molekularna chłoniaków nieziarniczych B-komórkowych (BnHL) - O. Haus
 • Mobilizacja/transplantacja komórek macierzystych Philadelphia (Oh) ujemnych u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową - A. Carella

Produkty powiązane

30 Inne produkty w tej samej kategorii: