Lalka Bolesława Prusa

Szweykowski Zygmunt

Używane

Książka z 1935r.
Ilość stron: 343
Wydawnictwo: Nakład Gebethnera i Wolffa

Więcej szczegółów

45,00 zł

Opis

Wydanie drugie II
Blok książki spójny
Okładka twarda
Stan książki prawie bez śladów użytkowania
Strony czyste w stanie dobrym
Uwagi stara dedykacja na pierwszej stronie
Inne info mała plama pod tekstem od str. 5 do 9

Więcej informacji

ROZDZIAŁ I.

Młodość Prusa: udział w powstaniu i pobyt w liceum lubelskiem. Atmosfera, panująca wśród młodzieży Szkoły Głównej i budzenie się pozytywizmu. Ideał naukowy Prusa i trudności w jego realizacji. Wystąpienie ze Szkoły Głównej, praca w fabryce, współudział w Musze i Kolcach, zdecydowanie się na pracę dziennikarską i jej charakter. Okres pierwszy działalności Prusa (1872 — 1883): wypracowanie podstaw ideowych, wzrost znaczenia i uznanie w społeczeństwie; redakcja Nowin, trudności, walka z dwoma obozami politycznemi, zaczątek nieporozumień z ogółem. Okres drugi: konflikt ze społeczeństwem. Dwoistość psychiki Prusa. Zwrot do sztuki; etapy stosunku Prusa do literatury, sformułowanie teoryj literackich, konflikt z krytyką. Placówka. Geneza Lalki


ROZDZIAŁ II.

Rzut oka na poglądy społeczne Prusa. Stosunek do społeczeństwa polskiego. System arystokratyczny. Temat Lalki. Przekrój społeczeństwa w Lalce: arystokracja i jej przedstawiciele — Łęcki, Izabela, hr. Karolowa, Krzeszowski, książę, Star-ski; szlachta — ojciec Wokulskiego i Wirski; mieszczaństwo, lud

 

ROZDZIAŁ III.

Dwa etapy stosunku Prusa do idealizmu i romantyzmu. Idealiści w Lalce: pokolenie romantyczne — Rzecki, Katz, prezesowa, stryj Wokulskiego; pokolenie romantyczno-pozy-tywistyczne — Wokulski; pokolenie pozytywistyczne — Ochocki, Klein, studenci. — Środowisko żydowskie; Szuman


ROZDZIAŁ IV.

Pesymizm Lalki; jego podstawy społeczne i filozoficzne. Humor Prusa. Kompozycja powieści: wątki akcji i tło. Lalka wobec literatury europejskiej; związki z Spielhagenem, Cervantesem, Jokajem, Dickensem, Flaubertem, Zola i W. Hugo; odrębny ton utworu Prusa. Znaczenie Lalki w literaturze polskiej.

30 Inne produkty w tej samej kategorii: